Enseñanzas a distancia para adultos

Enseñanzas a distancia para adultos
consultar para inscripcion y matrícula

5 de junio de 2010

El Taller de Alfabetización-Memoria"Durante  este año en la escuela de adultos también hemos dedicado un día a la semana a cursos de alfabetización y memoria. Empezamos con lenguaje, dedicando más atención a la acentuación  de las distintas clases de palabras. Construimos palabras mediante sílabas, e hicimos trabajo de comprensión de palabras.     Hemos seguido con operaciones matemáticas varias. Nos hemos divertido haciendo resúmenes, y sobre todo esquematizando mapas geográficos para luego ubicar cada uno de los distintos países.     Hemos hecho comentarios sobre la Ley de Dependencia y para terminar el curso también se han leído y comentando en varias sesiones dos libros en la lengua materna l´Any de la Gelada, de Lluís Rajadell y Memòries d´una Desmemoriada Mula Vella, de Desideri Lombarte". I.G

4 de junio de 2010

Taller de Català. Què hi fem al taller?

Aquest any hem représ les classes de català de la franja. Ha estat un curs intens en quant a continguts, però hem anat tranquils i practicant. Malgrat ser una llengua difícil pels de parla castellana –la majoria dels que hi han assistit-,  i amb moltes excepcions com a norma, hem anat fent,  aprofundint en l´accentuació; practicant amb el vocabulari del dia a dia  i veient algunes de les categories gramaticals bàsiques.  Per suposat, també hem escoltat cançons, del Matarranya i d´altres indrets. Hem parat atenció al modismes i vocabulari d´aquí intentant diferenciar els trets que caracteritzen  la parla occidental vers l´oriental.
Les persones que han seguit el curs han estat molt treballadores, i el resultat s´ha fet notar. Han participat juntament amb altres alumnes de l´Aula en el les Sessions de Lectura de la Mula Vella que va donar la Pepa Nogués  a la nostra aula. Algun d´ells està integrant coneixements d´ordinador amb els de català. Fóra bo que les sessions de lectura en català es repetissin, perquè la acceptació ha estat molt bona, i la gent veu que la seua llengua materna té una transcripció, a la que és fácil acosturmar-s´hi si un s´ho proposa.
Aula